Hình ảnh

LẮP ĐẶT SÀN NHỰA HÈM KHÓA SPARLEE FLOOR TẠI CHƯƠNG MỸ, HÀ NỘI

Apr 15 , 2020
- Diện tích: 120m2 (5 phòng)
- Thời gian thi công: 8h
- Màu sàn GMW001

LẮP ĐẶT SÀN NHỰA HÈM KHÓA SPARLEE FLOOR TẠI TIÊN DU, BẮC NINH

Apr 13 , 2020
- Diện tích: 110m2 (3 phòng)
- Thời gian thi công: 6h
- Màu sàn: GMG004

LẮP ĐẶT SÀN NHỰA HÈM KHÓA SPARLEE FLOOR TẠI GIẢNG VÕ, BA ĐÌNH

Apr 13 , 2020
- Diện tích 100m2 (4 phòng)
- Thời gian thi công 6h
- Màu sàn GMW001

LẮP ĐẶT SÀN NHỰA HÈM KHÓA SPARLEE FLOOR TẠI KIM THÀNH, HẢI DƯƠNG

Apr 13 , 2020
- Diện tích: 90m2 (3 phòng)
- Thời gian hoàn thành 6h
- Màu sàn GMG004

LẮP ĐẶT SÀN NHỰA HÈM KHÓA SPARLEE FLOOR TẠI BỒ ĐỀ, LONG BIÊN

Apr 13 , 2020
- Diện tích 20m2 (1 phòng)
- Thời gian thi công 2h
- Màu sàn GMP102

LẮP ĐẶT SÀN NHỰA HÈM KHÓA SPARLEE FLOOR TẠI NGỌC LÂM, LONG BIÊN

Apr 13 , 2020
- Diện tích 50m2 (2 phòng)
- Thi công trong 4h
- Màu sàn GMG004

LẮP ĐẶT SÀN NHỰA HÈM KHÓA SPARLEE FLOOR TẠI CẦU DIỄN, NAM TỪ LIÊM

Apr 13 , 2020
- Diện tích: 15m2 (1 phòng)
- Thời gian hoàn thành 2H
- Màu sàn GMO208

LẮP ĐẶT SÀN NHỰA HÈM KHÓA SPARLEE FLOOR TẠI THƯỢNG ĐÌNH, THANH XUÂN

Apr 13 , 2020
- Diện tích 15m2 (phòng 1)
- Thời gian thi công 1h
- Màu sàn GMG004
1
Bạn cần hỗ trợ?