Hình ảnh

LẮP ĐẶT SÀN NHỰA HÈM KHÓA SPARLEE FLOOR TẠI HẠ ĐÌNH, THANH XUÂN

Apr 13 , 2020
- Diện tích: 80m2 (4 phòng)
- Thời gian hoàn thành 5h
- Màu sàn GMO208

LẮP ĐẶT SÀN NHỰA HÈM KHÓA SPARLEE FLOOR TẠI TÂY MỖ, NAM TỪ LIÊM

Apr 13 , 2020
- Diện tích: 40m2 (3 phòng)
- Thời gian hoàn thành 4h
- Màu sàn GMW001

LẮP ĐẶT SÀN NHỰA HÈM KHÓA SPARLEE FLOOR TẠI BÙI XƯƠNG TRẠCH, THANH XUÂN

Apr 13 , 2020
- Diện tích: 20m2 (2 phòng)
- Thời gian hoàn thành 3h
- Màu sàn GMW001

LẮP ĐẶT SÀN NHỰA HÈM KHÓA SPARLEE FLOOR TẠI CHUNG CƯ VINACONEX 2

Apr 13 , 2020
- Diện tích: 60m2 (3 phòng)
- Thời gian thi công 4h
- Màu sàn GMW001

LẮP ĐẶT SÀN NHỰA HÈM KHÓA SPARLEE FLOOR TẠI MỸ ĐÌNH, HÀ NỘI

Apr 13 , 2020
- Diện tích: 60m2 (3 phòng)
- Thời gian thi công: 4h
- Màu sàn: GMW001

LẮP ĐẶT SÀN NHỰA HÈM KHÓA SPARLEE FLOOR TẠI CÙ CHÍNH LAN, THANH XUÂN

Apr 13 , 2020
- Diện tích 50m2 (3 phòng)
- Thời gian thi công: 5h
- Màu sàn GMW001

LẮP ĐẶT SÀN NHỰA HÈM KHÓA SPARLEE FLOOR TẠI THANH NHÀN, HAI BÀ TRƯNG

Apr 13 , 2020
- Diện tích: 15m2 (1 phòng)
- Thời gian thi công: 1h
- Màu sàn GMG004

LẮP ĐẶT SÀN NHỰA HÈM KHÓA SPARLEE FLOOR TẠI TRÀNG THI, HOÀN KIẾM

Apr 11 , 2020
- Diện tích thi công 20m2 (1 phòng)
- Thời gian thi công: 2h
- Màu sàn GMG004
1
Bạn cần hỗ trợ?